Inlägg av Micke Kring

TTSETT 28 | Tänktanken Talkshow

[youtube id=SEID3COHt6U] I onsdagens Talkshow får vi möjlighet att träffa tre fantastiska personer med en hel del gemensamma nämnare. Anna Kaya, svenska som andraspråkslärare i Sigtuna samt webbredaktör på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Hülya Basaran, förstelärare och författare som gärna arbetar språkutvecklande digitalt och multimodalt med nyanlända i Trollhättan. Samuel Engelhardt, Årets Eldsjäl […]

TTSETT 27 | Barsamtal – Vad är det moderna lärandet?

[youtube id=km42NBCcYpU] Josef Sahlin, lärare och skolbibliotekarie på Årstaskolan kommer i detta barsamtal diskutera kring vad det moderna lärandet är tillsammans med Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet sedan 2014, grundskollärare, tidigare lärarutbildare samt utvecklingsledare. Det moderna lärandet kan utveckla undervisningen, stärka läraryrket och öka elevernas kunskaper. Men vad är ett modernt lärande? Gäst: Johanna Jaara Åstrand @johannajastrand […]